odmítnutí dědictví

Právo dědice po smrti zůstavitele dědictví odmítnout. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu po smrti zůstavitele. Lhůta je 1 měsíc ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu dědictví odmítnout. Po odmítnutí se na něj hledí, jako by dědictví nikdy nenabyl. Odmítá-li dědictví neopomenutelný dědic, může dědictví odmítnout s výhradou povinného podílu.