úpadek

Dlužník je v úpadku, jestliže má více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu plnit své splatné závazky.

 

Zdroj: § 1 odst. 2) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání