bankovní tajemství

Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozit, se vztahuje bankovní tajemství. Banka nesmí, bez souhlasu klienta, sdělovat žádné informace o jeho věcech. Vyjímky jsou např. soudy, úřad sociálního zabezpečení, soudní exekutor, úřad práce atd.

 

Zdroj: Zákon o bankách