spotřebitel

  • osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle občanského zákoníku)
  • fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami (podle zákona o ochraně spotřebitele)
  • fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a v jejíž prospěch je spotřebitelský úvěr sjednáván (podle zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru)

 

Zdroj: Občanský zákoník, Zákon o ochraně spotřebitele, Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru