elektronický platební prostředek

a) prostředek vzdáleného přístupu k peněžní hodnotě, při jehož užívání se zpravidla vyžaduje identifikace držitele osobním identifikačním číslem přiděleným vydavatelem nebo identifikace jiným způsobem,
b) elektronický peněžní prostředek

 

Zdroj: Zákon o platebním styku