elektronický peněžní prostředek

platební prostředek, který uchovává peněžní hodnotu v elektronické podobě

 

Zdroj: Zákon o platebním styku