dodavatel

osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle občanského zákoníku)
právnická nebo fyzická osoba, která: a) poskytuje služby, b) dodává zboží, c) provádí stavební práce (podle zákona o veřejných zakázkách)
každý další podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodal prodávajícímu výrobky(podle zákona o ochraně spotřebitele)

 

Zdroj: Občanský zákoník, Zákon o veřejných zakázkách, Zákon o ochraně spotřebitele