odkupné

část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění

 

Zdroj: Zákon o pojistné smlouvě