nová cena

cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu

 

Zdroj: Zákon o pojistné smlouvě