darovací smlouva

Darovací smlouvou dárce něco bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému, a ten dar nebo slib přijímá.
Musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost (v tomto případě se platí darovací daň).

 

Zdroj: Občanský zákoník