darovací daň

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Majetkem pro účely daně darovací jsou nemovitosti a movitý majetek.

 

Zdroj: Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí