asistenční služba

pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště; spočívá v závazku pojišťovny, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události. Jedná se např. o obstarání právních služeb, opravu či odtažení motorového vozidla, zabezpečení zdravotní péče

 

Zdroj: Zákon o pojišťovnictví