pojišťovna

právnická osoba se sídlem na území České republiky, které bylo Českou národní bankou uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti

 

Zdroj: Zákon o pojišťovnictví