tichá aukce

aukce, která probíhá tak, že účastník napíše svou nabídku za dražený předmět na papír. Pokud je papír s nabídkami veřejný, mohou účastnící zvyšovat své nabídky v závislosti na ostatních nabídkách.