No Picture

tichá aukce

30.1.2013 admin 0

aukce, která probíhá tak, že účastník napíše svou nabídku za dražený předmět na papír. Pokud je papír s nabídkami veřejný, mohou účastnící zvyšovat své nabídky […]

No Picture

anglická aukce

30.1.2013 admin 0

dražba, při níž se dražený předmět získává za vyšší než vyvolávací cenu. Cena se postupně zvyšuje přihazováním účastníků.   Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník […]

No Picture

licitace

24.1.2013 admin 0

smlouvání, domlouvání se, spekulace, dohadování   Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.

No Picture

holandská aukce

24.1.2013 admin 0

dražba, při níž se dražený předmět nabízí za nižší než vyvolávací cenu. Cena se postupně snižuje, dokud nemá o předmět někdo zájem.   Zdroj: KRAUS, […]

No Picture

reverzní aukce

24.1.2013 admin 0

aukce, při které nabízí více nabízejících vůči jednomu zájemci (např. podník chce koupit uhlí, tak pozve zájemce k reverzní aukci, a ti mu budou nabízet)

No Picture

příklep

20.12.2012 admin 0

úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby   Zdroj: Zákon o veřejných dražbách

No Picture

licitátor

20.12.2012 admin 0

fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě   Zdroj: Zákon o veřejných dražbách

No Picture

dražební jistota

20.12.2012 admin 0

zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě. Složení peněz dražebníkovi v penězích nebo bankovní zárukou (skládáte než jdete na dražbu. V případě, […]

No Picture

dražba

20.12.2012 admin 0

veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby, konané na základě návrhu navrhovatele, při němž se licitátor obrací na předem […]