dražební jistota

zajištění budoucích závazků účastníků dražby ve stanovené výši a formě. Složení peněz dražebníkovi v penězích nebo bankovní zárukou (skládáte než jdete na dražbu. V případě, že nic nekoupíte, je vám vrácena. Jestliže nakoupíte, je brána jako první splátka.).

 

Zdroj: Zákon o veřejných dražbách