smlouva o smlouvě budoucí

jedna či obě strany se zavazují uzavřít v dohodnuté době smlouvu (např. jako záruka pro kupujícího či prodávajícího, když nemá protistrana dočasně dostupné potřebné množstí finančních prostředků)