skupinové pojištění

soukromé pojištění, které se vztahuje na skupinu pojištěných blíže vymezených v pojistné smlouvě, jejichž totožnost v době uzavření této smlouvy není obvykle známa

 

Zdroj: Zákon o pojistné smlouvě