pojištěný

osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje

 

Zdroj: Zákon o pojistné smlouvě