řízení z úřední povinnosti

Řízení z úřední povinnosti (ex offo) je jednou z modalit jednání orgánů veřejné moci. Opakem je řízení na návrh.