orgán veřejné moci

Orgán veřejné moci je orgán reprezentující veřejnou moc a je ze zákona oprávněn autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech osob nebo jinak zasahovat do jejich právní sféry.