pojistné podmínky

podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv pro jednotlivá pojistná odvětví, pro skupiny těchto odvětví nebo pro jednotlivé typy pojištění uzavíraných v rámci pojistného odvětví, zejména všeobecné pojistné podmínky, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky. Např. trvání a zánik pojištění, stanovení podmínek, vymezení pojistné události, způsob ručení plnění a splatnost.

 

Zdroj: Zákon o pojišťovnictví