podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví ideálně určených podílů.Podobným právním institutem je společné jmění manželů, které ale může vzniknout pouze mezi manželi.