odhad ceny nemovitosti

Jedná se o stanovení ceny nemovitosti nejčastěji na základě vypracování znaleckého posudku, které by bylo dosaženo při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, stavu, polohy, vybavení atd.) na trhu nemovitostí v tuzemsku ke dni ocenění nebo stanovení tržní ceny nemovitosti. V případě vyhláškového odhadu je cena stanovena platnou vyhláškou.
Při vypracování posudku se zvažují všechny okolnosti, které mají na tuto cenu vliv, kromě vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vlivu zvláštní obliby.
Čtěte také: Není cena jako cena