No Picture

podílové spoluvlastnictví

20.9.2013 admin 0

Podílové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví ideálně určených podílů.Podobným právním institutem je společné jmění manželů, které ale může vzniknout pouze mezi manželi.

No Picture

odhad ceny nemovitosti

20.9.2013 admin 0

Jedná se o stanovení ceny nemovitosti nejčastěji na základě vypracování znaleckého posudku, které by bylo dosaženo při prodeji oceňované nebo porovnatelné nemovitosti (z hlediska velikosti, […]

No Picture

obec

10.9.2013 admin 0

1. Zastavěná část území. 2. Právnická osoba vlastnící majetek a majetková práva (například nemovitosti, to je pozemky a stavby spojené pevným základem se zemí) pověřená […]

No Picture

komplexní pozemková úprava

10.9.2013 admin 0

Uspořádání vlastnických práv k pozemkům a s nimi související věcná břemena. Zabezpečení přístupnosti k pozemkům a vytváření podmínek k ochraně půdního fondu, zvelebení krajiny, zúrodnění, […]

No Picture

kolaudační souhlas

10.9.2013 admin 0

Souhlas stavebního úřadu udělený podle platného stavebního zákona, na jehož základě je stavby užíváno k veřejným účelům (např. škola, nemocnice, divadlo, muzeum, dopravní komunikace).

No Picture

inženýrská síť

10.9.2013 admin 0

Potrubní a kabelové energetické nebo spojovací vedení (elektrické kabely, telefonní kabely, vodovodní, kanalizační, plynové potrubí apod.). Inženýrská síť je základem infrastruktury území.