pachtýř

Pachtýř je osoba, které se propachtovatel zavazuje přenechat věc k dočasnému užívání a požívání a ten se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné.