pacht

Pacht má podobné znaky jako nájem. Jeho účelem je též právo dočasného užívání cizí věci. Na rozdíl od nájmu je s právem užívat spojeno právo brát plody a užitky. Na pachtýře ale také dopadá povinnost o propachtovanou věc pečovat jako řádný hospodář, což v sobě obnáší i povinnost propachtovanou věc udržovat.