obnosové pojištění

soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody

 

Zdroj: Zákon o pojistné smlouvě