nezasloužené pojistné

část předepsaného pojistného podle uzavřené pojistné smlouvy, která časově souvisí s následujícím účetním obdobím, bez ohledu na to, zda pojistné bylo zaplaceno

 

Zdroj: Zákon o pojišťovnictví