leasing

= pronájem. Za leasing se označuje finanční produkt,  který se používá při pořízení movité nebo nemovité věci (nejčastěji auta).

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.