No Picture

možnost přečerpání

29.1.2013 admin 0

výslovné ujednání smluvních stran o zpřístupnění peněžních prostředků, které přesahují aktuální zůstatek na platebním účtu spotřebitele   Zdroj: Zákon o spotřebitelském úvěru

No Picture

kontokorentní úvěr

24.1.2013 admin 0

krátkodobý úvěr, vázaný k bankovnímu účtu. Úvěr je do určité výše automaticky čerpán při výdajích z účtu, které převyšují jeho zůstatek.   Zdroj: KRAUS, Jiří. […]

No Picture

eskontní úvěr

24.1.2013 admin 0

krátkodobý úvěr, který vzniká odkupem směnky před lhůtou její splatnosti (umožní přístup k penězům z obchodník pohledávek; např. když jeden podnik prodá druhému předměty, ale […]

No Picture

úrok

17.1.2013 admin 0

odměna za půjčení peněz; z pohledu dlužníka jde o částku, o kterou mu je navýšen dluh. Výši úroku vypočítáme na základě sazby úrokové míry.

No Picture

úroková míra

17.1.2013 admin 0

procentuální vyjádření navýšení půjčované částky. Podle výše úrokové míry můžeme vypočítat výši úroku.

No Picture

revolvingový úvěr

16.1.2013 admin 0

obnovující se krátkodobý úvěr (např. spojený s kreditní kartou)   Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 […]

No Picture

leasing

15.1.2013 admin 0

= pronájem. Za leasing se označuje finanční produkt,  který se používá při pořízení movité nebo nemovité věci (nejčastěji auta).   Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický […]