kontokorentní úvěr

krátkodobý úvěr, vázaný k bankovnímu účtu. Úvěr je do určité výše automaticky čerpán při výdajích z účtu, které převyšují jeho zůstatek.

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.