komisionářská smlouva

komisionář se zavazuje, že zařídí pro komitenta určitou obchodní záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu

 

Zdroj: Obchodní zákoník