budoucí kupní smouva

je smlouva o smlouvě budoucí, kdy se jedna či obě smluvní strany zavazují uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem. Smlouva musí být písemná. (např. jako záruka pro kupujícího, když nemá dostatečné množstí finančních prostředků a musí žádat o úvěr)

 

Zdroj: Obchodní zákoník