arbitráž

znamená řešit spor prostřednictvím rozhodčí doložky, zakotvené ve smlouvě

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.