arbitr

rozhodčí, sudí, soudce v tzv. arbitrážních řízeních, které se často užívají jako prostředek řešení sporů v komerční sféře, zejména v oblasti mezinárodního obchodu.

 

Zdroj: KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov: A-Ž. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, 879 s. ISBN 8020013512.