advokátní úschova

úschova peněz, kterou složí kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) než dojde např. k zápisu do katastru nemovitosti. Slouží jako záruka pro kupujícího, že nepřijde o peníze a pro prodávajícího, že jimi kupující disponuje.