advokátní koncipient

pomocný pracovník advokáta. Získává praxi a zkušenosti potřebné k vykonávání advokacie. Je zapsán v seznamu advokátních koncipientů u České advokátní komory.