závazkové právo

Závazkové právo je právo, které upravují závazky (obligace). Vždy jde o vztahy mezi dvěma či více konkrétními subjekty (na jedné straně věřitel a na druhé dlužník).