vyvolání předmětu

licitátorem přednesené prohlášení o předmětu dražby, uvedení nejnižšího podání a výše stanoveného minimálního příhozu, jakož i výzva účastníkům dražby k podávání nabídek

 

Zdroj: Zákon o veřejných dražbách