vydědění

Vydědění je jednostranné právní jednání zůstavitele, ve kterém svému potomkovi ze zákonem stanovených důvodů odejme právo domáhat se svého zákonného podílu nebo jeho části.