veřejný rozpočet

Veřejný rozpočet je finanční plán, bilance příjmů a výdajů. Sestavuje se opakovaně na období jednoho kalendářního roku. Veřejné rozpočty jsou samostatně sestavovány a schvalovány. Dalším znakem je zákonné zajištění příjmů těchto veřejných rozpočtů.