veřejné finance

Veřejné finance jsou veřejné peněžní prostředky (resp. veřejné peněžní fondy – veřejné rozpočty). Jsou naplňovány prostřednictvím daní, poplatků, cel a dalších příjmů. Peníze z nich jsou vydávány formou veřejných výdajů na poskytování veřejných služeb.