věcné břemeno

Věcné břemeno patří mezi věcná práva k cizí věci, protože omezuje vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco strpět, něčeho se zdržet (služebnost) nebo něco konat (reálná břemena).