uvedení v předešlý stav

Uvedení v předešlý stav neboli naturální restituce je formou náhrady škody. Jedná se o navrácení stavu majetku do doby před jeho poškozením.