účastník dražby

osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené zákonem

 

Zdroj: Zákon o veřejných dražbách