škodná událost

skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění

 

Zdroj: Zákon o pojistné smlouvě