satelitní město

oblast vzniklá rozšiřováním vesnic a novým budováním výstavby v blízkosti velkých měst. Většinou jsou tato městečka přes den vylidněná, protože obyvatelé dojíždí za prací do měst.