reálné břemeno

Reálné břemeno je druhem věcného břemene, tedy druhem práva k cizí věci. Reálné břemeno vyžaduje aktivní chování zatíženého vlastníka (např. poskytování služeb).