prvky daně

Prvky daně obsahují práva a povinnosti zúčastněných stran. Jsou to: daňový subjekt, daňový objekt, sazba daně, korekční prvky (osvobození od daně, daňová úleva, sleva na dani), rozpočtové určení, správce daně a podmínky placení.